Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Zamojski WORD otwiera filię w Biłgoraju

Kandydaci na kierowców będą egzaminowani w Biłgoraju. W piątek, 7 kwietnia o godz. 11 odbędzie się uroczyste otwarcie, prezentację i poświęcenie obiektu Oddziału Terenowego w Biłgoraju Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Biłgorajski ośrodek będzie się znajdował przy ul. Motorowej 2. WORD w Zamościu zamierza zatrudnić w nim tylko jedną osobę – koordynatora oddziału. Egzaminy będą prowadzić egzaminatorzy zamojskiego WORD.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu od 3 kwietnia (poniedziałek) w godz. od 7.30 do 15.30 prowadził będzie zapisy na egzaminy państwowe prawa jazdy na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B w nowo utworzonym oddziale terenowym w Biłgoraju przy ul. Motorowej 2. Uroczyste otwarcie Oddziału Terenowego w Biłgoraju zamojski WORD zaplanował na piątek, 7 kwietnia o godz. 11. W programie uroczystości przewidziano uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie obiektu, wystąpienia zaproszonych gości, prezentację i poświęcenie obiektu. A o godz. 12 odbędą się pierwsze w Biłgoraju egzaminy praktyczne na kategorię B.

Zamojski WORD zamierza w swojej biłgorajskiej filii zatrudnić tylko jedną osobę – koordynatora oddziału. Będzie nim najprawdopodobniej mieszkający w Biłgoraju pracownik ośrodka w Zamościu. – Nie mogę jeszcze zdradzić personaliów tej osoby, ponieważ nie wiem, jakie umiejętności posiądzie podczas specjalistycznego szkolenia. Nie zostało jeszcze przesądzone, że ta osoba zostanie zatrudniona. Kandydat został już przeszkolony z prowadzenia biura obsługi klienta, a wkrótce będzie szkolony pod kątem koordynowania odziałem. To osoba z Biłgoraja. Inspektor, który dojeżdża do WORD w Zamościu. Ze względów ekonomicznych najkorzystniej byłoby zatrudnić właśnie tę osobę, jednak najpierw musi się ona dobrze do tego przygotować i potwierdzić nabyte podczas szkolenia umiejętności – mówi Janusz Szatkowski, dyrektor WORD w Zamościu.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne w Biłgoraju prowadzić będą egzaminatorzy WORD z Zamościa. Ilu ich będzie? Tego jeszcze dyrektor Janusz Szatkowski nie jest w stanie powiedzieć. – Wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie przystąpieniem do egzaminu w Biłgoraju. Być może wystarczy jeden egzaminator, a może będzie trzeba ich posłać czterech. W zamojskim WORD mamy zatrudnionych dziesięciu egzaminatorów. Otworzyliśmy oddział w Biłgoraju, bo takie było zapotrzebowanie tamtejszego społeczeństwa. Ale mamy obawy z tym związane. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego populacja w naszym regionie drastycznie spadnie do 2021 roku. Nie wiemy zatem, jak wiele osób zechce przystąpić do egzaminów w Biłgoraju. Trudno nam przewidzieć zainteresowanie kandydatów na kierowców egzaminami za kilka lat – mówi dyrektor Janusz Szatkowski.

MaSzt
piątek, 17 marca 2017

REKLAMA

akademia GOL

 

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: