Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Sąd wyższej instacji orzekł w sprawie Zdzisława Żołopy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju ponownie przegrał ze Zdzisławem Żołopą, tym razem przed sądem wyższej instancji. W czwartek, 2 marca Sąd Okręgowy w Zamościu uznał w całości za zasadną decyzję Sądu Rejonowego w Zamościu, który pod koniec września orzekł, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju niezgodnie z prawem przeniósł Zdzisława Żołopę na niższe stanowisko i obniżył mu wynagrodzenie. Sąd nakazał przywrócić go na zajmowaną wcześniej posadę kierownika i gospodarza obiektów OSiR. Wyrok jest ostateczny, ośrodek nie ma możliwości odwoławczych.

 

Sąd Okręgowy w Zamościu odrzucił zażalenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju na orzeczenie Sądu Rejonowego w Zamościu w sprawie Zdzisława Żołopy. Oznacza to, że OSiR musi przywrócić go na posadę kierownika i gospodarza obiektów ośrodka. – Jestem gotowy do powrotu na to stanowisko. Pisemnie poinformowałem już o tym OSiR – mówi Zdzisław Żołopa, zadowolony z decyzji sądu wyższej instancji.

Sprawa zaczęła się w czerwcu 2015 roku. Wówczas pracujący od 2010 roku jako kierownik obiektów OSiR w Biłgoraju Zdzisław Żołopa otrzymał od dyrektor Elizy Rafał pismo, w którym został poinformowany o przesunięciu go na niższe rangą stanowisko instruktora sportu. W uzasadnieniu dowiedział się, że decyzja wynika ze „zmiany regulaminu organizacyjnego OSiR”. Degradacja skutkowała także niższym wynagrodzeniem.

Zdaniem Zdzisława Żołopy sprawa miała podłoże polityczne. W listopadzie 2014 roku Zdzisław Żołopa startował w wyborach do Rady Miasta Biłgoraj z komitetu „Razem dla Biłgoraja” Piotra Szeligi – głównego konkurenta Janusza Rosłana w głosowaniu na burmistrza. Do władz miasta Zdzisław Żołopa się nie dostał. Uzyskał w swoim okręgu drugi wynik. Więcej głosów wyborców otrzymał Tomasz Grabias. Wybory okazały się przegrane także dla Piotra Szeligi. Zdzisław Żołopa skierował sprawę do sądu. Pod koniec września Sąd Rejonowy w Zamościu orzekł, że OSiR w Biłgoraju niezgodnie z prawem przeniósł go na niższe stanowisko i obniżył mu wynagrodzenie. Sąd nakazał przywrócić go na zajmowaną wcześniej posadę kierownika obiektów OSiR.

OSiR złożył zażalenie, które zostało odrzucone. – W orzeczeniu sąd wyższej instancji pominął polityczne podłoże tej sprawy, natomiast wykazał szereg błędów OSiR w procedurze przeniesienia mnie na niższe stanowisko. Błędy dotyczyły m.in. nowego regulaminu organizacyjnego, nowego regulamin płac i stanowiska pracy, niezgodnego z rozporządzeniami i ustawą o sporcie. Ponadto sąd stwierdził, że zażalenie OSiR było lakoniczne i nie zawierało konkretów. Sąd Okręgowy w całości uznał za zasadną decyzję Sądu Rejonowego, a to oznacza, że OSiR musi przywrócić mnie na kierownicze stanowisko. Straciłem tę posadę ze względów politycznych. Kto pokryje koszty, jakie poniósł OSiR w związku z tą sprawą? Oczywiście podatnicy! – mówi Zdzisław Żołopa.

MaSzt
piątek, 3 marca 2017

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: