Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację programu „Rodzina 500 plus”. Minister Elżbieta Rafalska ostrzega przed oszustami

Od 1 sierpnia (wtorek) będzie można składać wnioski o dalsze świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Pieniądze będą wypłacane od 1 października przez kolejnych dwanaście miesięcy. Dotychczas z tej formy wsparcia od 1 kwietnia 2016 roku korzysta 2,6 miliona rodzin. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację programu. Nowelizacja m.in. ujednolica termin składania wniosków dotyczących różnych forma wsparcia – od 1 sierpnia będzie można także dostarczać podania o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Obawy, że nie ma już pieniędzy na kontynuację programu „Rodzina 500 plus” są bezpodstawne – przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację programu. Od 1 sierpnia (wtorek) rodziny będą mogły składać wnioski o świadczenia przez dwanaście kolejnych miesięcy, począwszy od października. Pierwsze wnioski, które zostały zatwierdzone po uruchomieniu programu, gwarantują wypłaty świadczeń tylko do 30 września. Żeby nieprzerwanie otrzymywać dodatek w kwocie 500 zł, kolejny wniosek trzeba złożyć przed upływem tego terminu. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Złożenie podania we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi najpóźniej do 30 listopada.

Nowelizację programu, którą wczoraj podpisał prezydent Andrzej Duda, parlament uchwalił w połowie lipca. Nowelizacja nie tylko daje możliwość składania od 1 sierpnia wniosku o świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”, ale także ujednolica termin składania wniosków dotyczących różnych form wsparcia. I tak od 1 sierpnia można także składać podania o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Papierowe formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Podmiotem jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie urząd miasta lub urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona do przekazywania świadczeń w danej gminie. Wnioski przyjmowane będę także w formie elektronicznej, za pomocą kilku kanałów łączności. Są to ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany ePUAP, Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz strony internetowe niektórych banków, np. PKO BP.

Główne zasady przyznawania świadczeń z programu „Rodzina 500 plus” nie uległy zmianie. Świadczenie w kwocie 500 zł będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku pierwszego lub jedynego potomka warunkiem przyznania wsparcia jest to, aby dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Rodzice samotnie wychowujący dziecko musza dołączyć sądowe potwierdzenie alimentacyjne. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu, zobowiązani są do dołączenia do wniosku zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i kwocie opłaconego podatku w poprzednim roku.

W poniedziałek, 24 lipca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że obecnie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500 plus” korzysta 2,6 miliona rodzin. W czerwcu tego roku program objął już prawie 4 miliony dzieci, czyli 58 procent wszystkich dzieci w wieku do 18 lat. Rodziny dostały w ramach programu wsparcie na łączną kwotę 29,2 miliarda złotych. Ponadto z programu korzysta 115,5 tysięcy rodzin, wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Dziś minister Elżbieta Rafalska przestrzegła przed oszustami. – Nie trzeba płacić za wniosek o przyznanie środków z programu „Rodzina 500 plus”, nie trzeba też płacić za jego wypełnienie. Cała obsługa, wypełnianie wniosków, dostępność wniosków jest nieodpłatna. Pojawiały się próby wykorzystywania naiwności osób, którym zależy na świadczeniu 500 plus, a które nie były pewne, czy dobrze wypełnią wniosek, czy mogą skorzystać z innej oferty. Propozycje odpłatnego wypełniania wniosków są próbą wyłudzenia i oszustwem – powiedziała Elżbieta Rafalska.

MaSzt
środa, 26 lipca 2017
fot. Ewa Monastyrska

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: