Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Wszystko o zatrudnianiu cudzoziemców

„Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych” – to tytuł konferencji, przeznaczonej dla biłgorajskich przedsiębiorców, rolników oraz osób zainteresowanych tematyką zatrudniania obcokrajowców. Eksperci omówią różne zagadnienia związane z tym tematem we wtorek, 25 kwietnia o godz. 10, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Spotkanie organizują Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.

We wtorek, 25 kwietnia o godz. 10, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbędzie się konferencja, dotycząca zatrudniania obcokrajowców. Będą mogli w niej wziąć udział przedsiębiorcy, rolnicy i inne osoby z powiatu biłgorajskiego, zainteresowane tą tematyką. W spotkaniu uczestniczyć będą eksperci z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Specjaliści omówią sprawy, związane z powierzaniem pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy oraz odprowadzaniem na ich rzecz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zaliczek na podatek dochodowy. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z przekraczaniem granic naszego kraju przez cudzoziemców oraz odpowiedzialnością podmiotów nielegalnie zatrudniających obcokrajowców. Zainteresowani będą mogli również uzyskać informacje i wskazówki, dotyczące prowadzenia dokumentacji zatrudnienia cudzoziemców.

MaSzt
wtorek, 18 kwietnia 2017

akademia GOL

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: