Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Minęły dwa lata prezydentury Andrzeja Dudy

Przez dwa lata swojej prezydentury Andrzej Duda podpisał 450 ustaw, siedem zawetował, kierując je ponownie do rozpatrzenia w Sejmie, a trzy skierował do Trubynału Konstytucyjnego. Większość ustaw, które Andrzej Duda zawetował, była autorstwa siódmej kadencji Sejmu, w którym większość miały Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. O dwuletniej prezydenturze Andrzeja Dudy mówi jego imiennik, Andrzej Kozina – radny powiatowy i przewodniczący biłgorajskiego Forum Młodych PiS. Ty też, Drogi Czytelniku, możesz zabrać głos.

 

6 sierpnia 2015 roku 45-letni dziś Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości został zaprzysiężony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ciągu dwóch lat swojej prezydentury Andrzej Duda podpisał 450 ustaw. Natomiast poprzez prezydenckie weto siedem ustaw skierował do ponownego rozpatrzenia w Sejmie, a trzy inne skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Większość z ustaw, które zawetował, pozostawili mu do rozpatrzenia posłowie poprzedniej, siódmej kadencji Sejmu (większość sejmową miały Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe).

Andrzej Duda zawetował następujące ustawy:

  • ustawę o uzgodnieniu płci, która dopuszczała wielokrotną korektę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur, nie wymagała wykazania trwałości poczucia przynależności do określonej płci, a także zezwalała na zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci oraz adopcję dzieci przez takie pary,
  • ustawę dotyczącą praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz statusu języka regionalnego (nowelizacja ustawy miała na celu wprowadzenie możliwości używania przed organami powiatu języka mniejszości jako języka pomocniczego, obecnie możliwość taka istnieje, ale jedynie przed organami gminy),
  • Protokół z Kioto, który jest częścią Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych (dokument zobowiązywał sygnatariuszy do redukcji w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych),
  • ustawę o ochronie lasów państwowych, uniemożliwiającą prywatyzację lasów państwowych,
  • ustawę o Regionalnych izbach obrachunkowych, dającą możliwość natychmiastowego odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, a także możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa,
  • ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa,
  • ustawę o Sądzie Najwyższym.

Andrzej Duda (2)

 

Co o dwóch latach prezydentury Andrzeja Dudy sądzi jego imiennik, Andrzej Kozina, który – na naszą prośbę – nadesłał do naszej redakcji swoje fotografie z prezydentem (serdecznie za nie dziękujemy)? – 6 sierpnia minęły dwa lata od zaprzysiężenia Prezydenta Wszystkich Polaków, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Pamiętam 2015 rok, w którym – pełni wiary w zwycięstwo – zaangażowaliśmy się w kampanię prezydencką. Ta wielka mobilizacja struktur Prawa i Sprawiedliwości, Forum Młodych PiS oraz ludzi prawicy odniosła skutek w tym, że powiat biłgorajski był jednym z tych, w którym kandydujący na prezydenta Andrzej Duda zdobył największe poparcie. O tym zdecydowali mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej. Prezydentura Andrzeja Dudy jest nie zwykle aktywna i wyrazista. Jednym z wielu atutów prezydenta jest prezencja. Andrzej Duda reprezentuje naszą ojczyznę w sposób fenomenalny, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Jest to polityk wykształcony, zna języki obce, jest pewny siebie, a to czyni go silnym przywódcą – mówi Andrzej Kozina, rady powiatu biłgorajskiego i przewodniczący Forum Młodych PiS w Biłgoraju.

A co Wy, Drodzy Czytelnicy, sądzicie o dwóch latach działalności Andrzeja Duda jako prezydenta? Czekamy na Państwa opinie. Mile widziane będą odniesienia do poprzednich prezydentów naszego państwa. Liczymy na różne zdania – te z prawa i te z lewa. Korespondencję można nadsyłać na adres mailowy (wydawnictwo@izamarka.pl) lub za pomocą poniższego formularza kontaktowego. Najciekawsze opinie opublikujemy na naszym portalu, na życzenie zapewnimy anonimowość (prosimy zaznaczyć, że personalia autora opinii są do wiadomości redakcji), natomiast anonimy trafią do kosza.

MaSzt
wtorek, 8 sierpnia 2017
fot. nadesłane przez Andrzeja Kozinę

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: