Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Mapa poprowadzi śladami partyzantów

Ukazała się pierwsza część „Partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej”. Dzięki tej publikacji łatwiej dotrzeć do miejsc partyzanckich obozów, walk, pomników, gajówek i innych, związanych z II wojną światową. Mapa została przygotowana przez grupę badawczą, złożoną z członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodziakach (gmina Biłgoraj) i Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” w Biłgoraju.

 

Pierwsza część „Partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej” obejmuje tereny lasów tereszpolskich oraz część lasów biłgorajskich i aleksandrowskich. – Na tym obszarze mieściła się większość sił partyzanckich Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w dobie akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 roku, łącznie z dowództwem oddziałów partyzanckich 9 Pułku Piechoty AK na czele z majorem Edwardem Markiewiczem „Kaliną”, stacjonującym w obozie „Woyny” nad Studczkiem – informuje Dominik Róg, który przygotował materiały do mapy od strony merytorycznej.

Mapa została przygotowana przez grupę badawczą, złożoną z członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodziakach (gmina Biłgoraj) i Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” w Biłgoraju. – Od czerwca do października 2016 roku prowadziliśmy badania terenowe. Poszukiwaliśmy śladów po życiu partyzanckim w Puszczy Solskiej. Wiele cennych informacji o tych wydarzeniach udzielił leśniczy Leśnictwa Tereszpol Tadeusz Startek, okoliczni mieszkańcy, a także świadkowie historii. Podsumowaniem działań grupy badawczej był Rajd Szlakiem Obozów Partyzanckich w Puszczy Solskiej, który odbył się 18 listopada 2016 roku. Rajd prowadził trasą z leśniczówki w Brodziakach do obozu „Wira” pod Trzepietniakiem. Trasa miała długość 23 km – mówi Dominik Róg, sekretarz OSP w Brodziakach i pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

W części kartograficznej mapy zaznaczone zostały miejsca partyzanckich obozów, bitew i potyczek, mogił i pomników, gajówki oraz inne lokacje związane z II wojną światową. Opisy tych miejsc zawarte zostały w części merytorycznej. – „Partyzancka mapa Puszczy Solskiej” jest naszym kolejnym działaniem – po upamiętnieniu miejsca obozu „Corda” pod Brodziakami oraz zrekonstruowaniu ziemianki „Wira” pod Kapliczną Górą – które ma na celu „ożywienie”, a zarazem upamiętnienie zapomnianych miejsc i wydarzeń, a przede wszystkim ludzi, którzy żyli i walczyli w lasach Puszczy Solskiej podczas II wojny światowej – podkreśla Dominik Róg.

Mapa została wydrukowana w nakładzie 500 egzemplarzy. Publikacja trafiła do szkół, bibliotek i instytucji kultury w Biłgoraju i powiecie biłgorajskim. Mapę można dostać w Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju. Dostępna jest także w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej gminy Biłgoraj (gminabilgoraj.pl). Wydanie mapy zostało dofinansowane m.in. przez miasto Biłgoraj i gminę Biłgoraj. – Teraz pracujemy nad drugą częścią mapy. Uwzględnimy w niej lasy józefowskie. Złożyliśmy już wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie tego projektu, który zakłada także usadowienie w lasach kilkunastu tablic informacyjnych o miejscach partyzanckich – informuje Dominik Róg.

MaSzt
środa, 18 stycznia 2017

mapa (2)

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: