Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Ile kosztuje podatników walka z bezrobociem w powiecie biłgorajskim?

Prawie 3 miliony złotych na pensje dla 50 pracowników, niecałe 4 miliony złotych na zasiłki dla 381 bezrobotnych i blisko 11,5 miliona złotych na różne formy aktywizacji zawodowej osób bez pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w 2016 roku kosztował podatników 18,5 miliona złotych. W ciągu całego roku nasz kraju wydaje 16 miliardów złotych na walkę z bezrobociem. Sam koszt utrzymania ponad 350 urzędów pracy wynosi około 4 miliardów złotych. Tymczasem pracodawcy alarmują, że brakuje rąk do pracy. Poseł ruchu Kukiz’15 Marek Jakubiak twierdzi, że skoro w Polsce nie ma już bezrobocia, to urzędy pracy powinny być zlikwidowane, a ich zadania należałoby przekazać innym instytucjom.

 

„Urzędy pracy pozorowanej” – tak coraz częściej określane są w opiniotwórczych mediach ogólnopolskich wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, które służą „fikcyjnej walce z bezrobociem”. Dziennikarze krytykujący urzędy pracy powołują się na raporty Najwyższej Izby Kontroli i wyniki nadań naukowców. Ich zdaniem skuteczność działań urzędów pracy jest bliska zeru. – Z raportu sporządzonego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że poszukujący pracy i ci, którzy ją oferują, nie powinni liczyć na pośredniak. Przez ostatnie osiem lat, każdego miesiąca, dwa i pół razy więcej bezrobotnych znajdowało pracę poprzez ogłoszenia w internecie albo drogą poczty pantoflowej niż dzięki ofertom z urzędów pracy. Równie źle wyglądają statystyki tego, co nazywa się Centralną Tabelą Ofert Pracy (CTOP) – czytamy w miesięczniku ekonomiczno-politycznym „Uważam Rze”.

Interesujące są liczby. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce jest ponad 350 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ich filii. Urzędy zatrudniają 23 tysiące pracowników. Koszty utrzymania urzędów to 4 miliardy złotych. Łącznie na walkę z bezrobociem i stymulowanie rynku pracy podatnicy wydają 16 miliardów złotych. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chełpi się tym, że stopa bezrobocia spadła w Polsce, w grudniu 2016 roku do 8,6 procenta. Natomiast pracodawcy utrzymują, że w naszym kraju brakuje rąk do pracy. Warto porównać obecne statystyki do tych z 2002 roku, gdy zanotowano najwyższy od 1989 roku wskaźnik bezrobocia. 15 lat temu bez pracy pozostawało ponad 20 procent Polaków. 15 tysięcy pracowników urzędów pracy obsługiwało blisko 3,5 miliona bezrobotnych. Dziś 23 tysiące urzędników ma do obsłużenia około miliona osób bez pracy.

Coraz częściej mówi się o sensowności likwidacji wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Ich zadania przejęłyby inne instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej. Opowiadają się za tym m.in. niektórzy posłowie ruchu Kukiz’15. Koncepcję poparł w radiowych Sygnałach Dnia poseł Marek Jakubiak, wiceszef klubu Kukiz’15. – Słyszałem, że bezrobocia już nie ma. Urzędy pracy, to jest taki szalony trochę pomysł. To są urzędy, które kreują pracą poprzez zatrudnianie urzędników. Jako pracodawca rzadko kiedy korzystam z urzędów pracy, bo wiem, że one czasami nie przystają do roli. W Polsce brakuje pracowników, a nie mamy ich nadwyżkę. Urzędy pracy powinny pozostać tam, gdzie są potrzebne. Część ich obowiązków powinny wziąć Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Natomiast urzędy pracy, które generują koszty państwa, gdzieś w okolicach czterech miliardów złotych rocznie, powinny być po prostu zlikwidowane, bo bezrobocia już nie ma. Urzędy pracy są zbędnym elementem życia politycznego, bo są w nich zatrudnione tysiące osób, które nas obywateli kosztują – mówił poseł Marek Jakubiak w audycji radiowej.

akademia GOL

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju kosztował podatników w 2016 roku prawie 18,5 miliona złotych. Same koszty funkcjonowania biłgorajskiego PUP wyniosły 3 007 177 zł. Urząd zatrudnia 50 pracowników. W ubiegłym roku ich roczne wynagrodzenie ze składkami ZUS wyniosło łącznie 2 755 866 zł. Z pisemnej informacji, przekazanej naszej redakcji przez dyrektor PUP w Biłgoraju Danutę Łagożną, dowiadujemy się, że na dzień 31 grudnia 2016 roku w biłgorajskim urzędzie pracy zarejestrowanych było 3 337 bezrobotnych, w tym 2 956 bez prawa do zasiłku. „Kuroniówkę” pobiera 381 bezrobotnych. W 2016 roku PUP w Biłgoraju wypłacił zasiłki dla bezrobotnych z powiatu biłgorajskiego na łączną kwotę 3 955 389,41 zł (wraz ze składkami ZUS).

Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 6,6 procenta. Na aktywizację bezrobotnych PUP w Biłgoraju wydał w 2016 roku 11 393 933,06 zł. W tej kwocie mieszczą się m.in. stypendia stażowe (4 107 599,93 zł), refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia (1 675 681 zł), środki na podjęcie działalności gospodarczej (1 584 775 zł), wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy (1 456 292,41 zł), wydatki na prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społeczno-użyteczne, stypendia za okres nauki, koszty szkoleń i stypendiów szkoleniowych, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia oraz bony zatrudnieniowe. – Ze wszystkich form aktywizacji zawodowej w 2016 roku skorzystało 1421 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto urząd pozyskał 1382 oferty pracy z otwartego rynku, czyli bez wsparcia finansowego ze strony urzędu. Do tych ofert prowadził rekrutację kandydatów na pracowników – czytamy w piśmie z PUP w Biłgoraju.

Warto dodać, że na wynagrodzenia pracowników i wydatki rzeczowe w tym roku biłgorajski PUP zamierza wydać 2 978 409 zł, a na aktywizację osób bezrobotnych – 12 926 100 zł. Ponadto urząd ubiega się w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów o dodatkowe 140 tysięcy zł na aktywizację osób bezrobotnych, w szczególności osób młodych, długotrwale bezrobotnych oraz osób w wieku od 30 do 50 lat. Kwota ta byłaby przeznaczona na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. – Wniosek złożyliśmy w lutym. Aktualnie czekamy na jego rozpatrzenie przez ministerstwo – informuje dyrektor Danuta Łagożna.

MaSzt
środa, 15 lutego 2017

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: