Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Kierownik-ów 2-óch, czyli co jest grane w biłgorajskim OSiR

Zgodnie z wyrokiem sądu drugiej instancji dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju Eliza Rafał zobowiązana jest przywrócić Zdzisława Żołopę na poprzednio zajmowane stanowisko kierownicze. A co w takim razie z Grzegorzem Kominkiem, który przejął obowiązki Zdzisława Żołopy, gdy ten został w czerwcu 2015 roku przesunięty na niższe rangą stanowisko instruktora sportu?

 

Zdzisław Żołopa (na zdjęciu) wygrał w sądzie pierwszej i drugiej instancji z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, dlatego dyrektor ośrodka Eliza Rafał musiała go przywrócić na wcześniej zajmowane przez niego stanowisko. W czerwcu 2015 roku Zdzisław Żołopa został przesunięty z posady kierownika – gospodarza obiektów OSiR na niższe rangą stanowisko instruktora sportu. Dyrektor Eliza Rafał tłumaczyła, że przesunięcie wynika ze „zmiany regulaminu organizacyjnego OSiR”. Degradacja skutkowała także niższym wynagrodzeniem. Zdzisław Żołopa odwołał się do sądu. I wygrał w Sądzie Rejonowym w Zamościu, a później – w tamtejszym Sądzie Okręgowym. Zgodnie z wyrokiem sądu Zdzisław Żołopa wrócił na poprzednio zajmowaną posadę, ale obejmie ją dopiero za trzy miesiące. Dlaczego? – Zdzisław Żołopa został delegowany na trzy miesiące, na stanowisko instruktora sportu. Pracodawca ma takie prawo, więc z niego skorzystałam. Obecnie w strukturze organizacyjnej OSiR nie ma stanowiska, które uprzednio zajmował Zdzisław Żołopa. Musimy najpierw dokonać formalnej zmiany w strukturze organizacyjnej. Dopiero wtedy Zdzisław Żołopa będzie mógł objąć posadę, na którą został przywrócony po wyroku sądowym – wyjaśnia dyrektor Eliza Rafał.

A co z Grzegorzem Kominkiem, który objął kierownicze stanowisko po degradacji Zdzisława Żołopy? Okazuje się, że nie musi się martwić o swoją posadę. Wszystko wskazuje na to, że obaj panowie będą kierownikami. – Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku, odnoszącym się do stanowisk w instytucjach samorządowych, Grzegorz Kominek i Zdzisław Żołopa zajmują dwa różne stanowiska. Grzegorz Kominek, który jest kierownikiem do spraw organizacji imprez i nadzoru obiektów OSiR, pełni funkcję kierowniczą urzędniczą, a Zdzisław Żołopa zajmuje posadę kierowniczą pomocniczą. Jeszcze nie podjęłam decyzji w sprawie Grzegorza Kominka. Mam na to trzy miesiące. Nie wykluczam tego, że obaj będą na kierowniczych stanowiskach – informuje dyrektor Eliza Rafał.

Na fakt, że kierownicze stanowiska Grzegorza Kominka i Zdzisława Żołopy nie są tożsame, wskazał także Sąd Rejonowy w Zamościu – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 czerwca 2016 (wyrok został podtrzymany 2 marca przez sąd drugiej instancji). „Wskazane przez pozwanego w toku sprawy, a wymienione w Rozporządzeniu stanowisko Kierownika Zespołu – nie jest stanowiskiem tożsamym z Kierownikiem ds. organizacji imprez i nadzoru obiektów OSiR. Powyższe stanowisko jest bowiem stanowiskiem kierowniczym urzędniczym, zaś pracowników ośrodków sportu i rekreacji, ośrodków sportowo-szkoleniowych żeglarstwa w tym stanowiska kierownika – gospodarza obiektu sportowego, turystycznego, rekreacyjnego i mieszkalnego zakwalifikowano do stanowisk pomocniczych i obsługi” – czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji. Sąd wskazał, że w regulaminie organizacyjnym OSiR posada, którą zajmuje Grzegorz Kominek – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów – powinna zostać określona mianem „kierownika zespołu”, a nie „kierownika ds. organizacji imprez i nadzoru obiektów OSiR”.

MaSzt
piątek, 17 marca 2017

REKLAMA

baner iza

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: