Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

Dwanaście kilometrów dla piechurów

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu organizuje kolejną imprezę dla miłośników pieszych wędrówek – jesienny rajd pieszy dla dzieci i młodzieży, działaczy LZS oraz sympatyków turystyki z Zamościa i powiatu zamojskiego.

Poznanie walorów krajoznawczych Zamojszczyzny, promowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa, propagowanie wiedzy ekologicznej oraz integracja sympatyków turystyki – takie cele stawiają przed swoją kolejną imprezą działacze Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenia LZS w Zamościu. IX Jesienny Rajd Pieszy dla Dzieci i Młodzieży, Działaczy LZS i Sympatyków Turystyki z Terenu Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego zaplanowali na 21 października (piątek). Organizatorzy zapewniają, że rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Miłośnicy pieszych wędrówek turystycznych oraz nordic walking będą mieli do pokonania trasę o długości 12 km. Większa część trasy – według zapewnień organizatorów – będzie przebiegała drogami utwardzonymi. Zbiórka uczestników została ustalona na godz. 9 przy schodach ratusza na Rynku Wielkim w Zamościu. Meta rajdu usytuowana zostanie w Lipsku-Polesiu (gmina Zamość). Organizatorzy zorganizują przejazd uczestników z Lipska-Polesia do Zamościa około godz. 12.30.

Termin zgłoszeń upływa 17 października (poniedziałek) o godz. 15. Należy je wysyłać na adres Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenie LZS w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość). W regulaminie rajdu czytamy, że w rajdzie mogą uczestniczyć grupy zgłoszone przez jednostki LZS, szkoły, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni (dzieci i młodzież do lat 18 pod opieką dorosłych), opiekunami grup muszą być osoby pełnoletnie, uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości lub legitymację szkolną, a listy zgłoszeń grup szkolnych powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły, zaś listy zgłoszeń klubów sportowych – przez prezesa. Wpisowe za każdego uczestnika wynosi 5 zł. Należy je wpłacić na rachunek bankowy Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenia LZS w Zamościu (Pekao SA II Oddział w Zamościu, numer konta 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977). Z opłaty zwolnieni są jedynie opiekunowe grup. I jeszcze jedna ważna informacja: liczba uczestników została ograniczona do stu.

MaSzt
czwartek, 13 października 2016

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: