Ani w lewo, ani w prawo, tylko obiektywnie

W czwartek obradować będą radni powiatowi

Na czwartek, 30 marca zaplanowana została XXIX sesja V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Radni powiatowi spotkają się o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94.

 

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju radni wysłuchają sprawozdań z działalności w 2016 roku biłgorajskiego szpitala i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, a także gospodarowania nieruchomościami należącymi do powiatu biłgorajskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju udzieli informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, natomiast komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiadomi o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poruszony zostanie także temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych i nadzorowanych przez starostwo.

Radni podejmą uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj na przebudowę ul. Batalionów Chłopskich i Różnówka Stawy oraz ul. Dąbrowskiego, a także na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Radni zadecydują także o udzieleniu pomocy finansowej gminie Józefów. Podejmą również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ale to nie wszystko. W programie sesji będą także głosowania nad uchwałami dotyczącymi m.in. przystąpienia powiatu biłgorajskiego do Związku Powiatów Polskich, dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, przystąpienia do projektu ,,Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia”, przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2017-2019 oraz zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

MaSzt
poniedziałek, 27 marca 2017

REKLAMA

akademia GOL

NASI KOMENTATORZY

© Echa Roztocza 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wykonanie: